Transport Trade Travel

Transport Trade Travel

กระดาษแผ่นสลิปชีท

Posted by admin On September - 23 - 2010 ADD COMMENTS

ติดต่อสอบถาม ที่ บ. สหกิจบรรจุภัณฑ์ โทร 034-452-136 …………………………………………….………………………..

กระดาษแผ่นสลิปชีท ( หรือ Slip Sheet, slipsheet, slip sheet, paper slip sheet, แผ่นรอง สลิปชีท , กระดาษ สลิปชีท ) ที่ทำจาก กระดาษแข็ง ที่มีใยยาว ทำให้แข็งแรง ทำหน้าที่แทน พาเลท ลองรับสินค้า เพื่อยกขึ้นและลงจากตู้คอนเทนเนอร์


Slip Sheet, slipsheet, slip sheet, or paper slip sheet,
แผ่นรอง สลิปชีท หรือ กระดาษ สลิปชีท

  • – ทดแทนการใช้พาเลทเพื่อประหยัดเนื้อที่่ เพราะมีความหนาน้อยกว่าพาเลท จึงบรรจุสินค้าได้มากขึ้น
  • – ราคาต่อชิ้นถูกกว่าพาเลท
  • – สามารถบรรจุสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย

Read the rest of this entry »